wz


Římskokatolická farnost Hněvošice
nab
Biřmování 2015

Modlitba za biřmovance
Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus
jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě.
Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost.
Uděl své dary i našim biřmovancům,
aby se dovedli více rozhodnout pro Krista
a chtěli pomáhat budovat a šířit jeho království.
Panno Maria, vypros nám všem,
abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky ve škole Ducha svatého
a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem. Amen.
Terminy příprav:
7., 21. listopad 2014

5., 19. prosinec

2., 16. leden 2015

6., 20. únor

6., 20. březen
20. března příprava nebude místo toho 27. března bude křížová cesta (začátek v 17hod. mši svatou) účást povinná!!!

3. /Velký pátek - povinná účást na obřadech Velkého Pátku/, 17. duben

1., 15. květen

5., 19. červen

V pátek 18.9.2015 příprava biřmovanců. Příprava začíná v 18 hodin mší svatou a pak pokračuje na faře.

Poslední dvě přípravy biřmovanců: pátek 9.10.2015 a pátek 23.10.2015.
Příprava začíná v 18 hodin mší svatou a pak pokračuje na faře.
ÚČAST JE POVINNÁ!!!


31.10.2015 v 10:00 hodin bude sloužit slavnostní mši svatou Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, při které bude udělována
svátost biřmování


Ke stažení v pdf:
OKRUH OTÁZEK PRO BIŘMOVANCE

Duch svatý a svátost biřmování
Liturgie svátosti biřmování
Dary Ducha Svatého
Dary Ducha Svatého v katechezích papeže Františka
Četba Evangelia svatého Lukáše
Přihláška
Biřmovací patron
www.catholica.cz
www.abcsvatych.cz

Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ony znají mne...  /J 10,14/