wz


Římskokatolická farnost Hněvošice
fk
Filiální kostel svatých Petra a Pavla

Kostel svatých Petra a a Pavla v Hněvošicích byl až do roku 1923 filiální a patřil k farnosti Oldřišov. Od roku 1923 do 2011 byl farním kostelem farnosti Hněvošice. Je to roubený orientovaný kostel z roku 1730, lidová stavba, uvnitř barokně upravená. V roce 1945 kostel značně utrpěl přechodem fronty, byl provizorně opraven překrytím zničeného trámoví sololitem a nátěrem. Teprve v letech 1994 - 1995 byl částečně opraven pracovníky památkové péče. Bylo vyměněno zchátralé venkovní trámoví, ošetřeno proti červotoči a zvenčí obedněno. V roce 2005 se přistoupilo k celkové opravě střešní konstrukce včetně výměny plechové krytiny, kterou nahradí krytina šindelová. Od roku 2008 probíhá oprava interiéru. Tento kostel se stavěl v době, kdy chudá obec čítala na 200 obyvatel. Teprve za dnešní generace byl postaven v obci kostel nový, moderní, zasvěcený Ježíši Kristu - Dobrému Pastýři.

Kostel svatých Petra a Pavla v Hněvošicích je jednolodní stavbou s odsazeným trojbokým presbytářem má předsíň s nízkou zvončí, téměř čtvercovou loď prolomenou obdélníkovým i dělenými okny s půlkruhovým záklenkem a k jižní straně přiléhající sakristii se samostatným bočním vchodem. Nad hřebenem presbytáře je štíhlý šestiboký sanktusník s lucernou pod jehlancovou strmou stříškou, s makovicí, orámovaným křížkem a korouhví ve tvaru kohouta. Zvonek sanktusníku má datum 1889, pozdně gotický zvon v průčelní zvonici má vlysový nápis - modlitbu. Původně tu byly zvony dva, jeden z nich však byl v době 2. světové války použit pro vojenské účely. Původní nekryté točité schodiště na trojkřídlou tribunu (kůr) bylo po válce přebudováno na rovnoramenné a zakryto. Tribuna je ve tvaru U je zaklíněna do obvodního trámoví a podepřena vpředu čtyřmi vyřezávanými trámovými sloupy. Ve sloupovém retabulu bohatě vyřezávaného hlavního oltáře je obraz Svaté Trojice a po stranách sochy sv. Petra a sv. Pavla z 2. poloviny 19. století. V nástavci je původní obraz Madony s dítětem a znaky Jana Rudolfa Šarovce ze Šarova a jeho manželky Roziny z Frankenberku. Šarovcové ze Šarova byli vlastníky obce (tehdy Neboštice, německý Schreibersdorf) do roku 1777. V lodi jsou dva boční, rovně vyřezávané oltáře s akantovým retabulem. Vlevo je růžencový oltář s andílky a deskovým obrazem Klanění sv. Tří králů a obrazem Boha Otce v nástavci. Vpravo taktéž vyřezávaný oltář s andílky s obrazem sv. Jana Nepomuckého a obrazem sv. Anny s Pannou Marií v nástavci. Nejpozoruhodnější je přízemní kazatelna se čtyřbokým řečništěm, bohatě zdobená výřezy. Parapet má vyřezávané sochy čtyř zajímavě sedících evangelistů se spouštěnými nohami.

Prohlídka Kostela svatých Petra a Pavla je možná po domluvě s panem starostou Josefem Kremserem na telefonním čísle 776 646 303 nebo na číslech, která jsou na stránkách obce Hněvošice. ( www.hnevosice.cz)

Posloupnost kněží od obnovení farnosti v 1924

V 1677 roku byl kostel v Hněvošicích jako kommendát přivtělen k Oldřišovu. Kostel nebo lépe farnost zvaná "kommendát" byla samostatná farnost při farním kostele, která pro nedostátek kněží nebyla určitou dobu obsazená farářem a jako taková "svěřená" sousednímu faráři. Když to trvalo delší dobu, pojem farnosti zanikl a vyvinul se vztah filiálky. Do roku 1725 byly Hněvošice považovány za samostatnou farnost a od roku 1725 jako filiálka Oldřišova. V roku 1729 kostel vyhořel a v 1730 byl postaven dřevený kostel sv. Petra a Pavla, který byl až do roku 1923 ofiliálním kostelem farnosti Oldřišov. V té době byla postavena farní budova a v roce 1924 zřízena samostatná farnost Hněvošice. Byl ustanoven první farář P. Jan Pavelek. Kostel sv. Petra a Pavla se stál farním kostelem farnosti Hněvošice.

o. Pavelek

P. Jan Pavelek 1924-1938
farář
Narodil se 11.4.1877 v Herticích.
5.7.1903 přijal kněžské svěcení v Olomouci.
Působil ve farnostech: Ostrava-Vítkovice, Radějov, Hněvošice, Brušperk, Prasklice. Zemřel 13.6.1950.
o.Kubela P. Arnošt Kubela 1938-1939
administrátor
Narodili se 27.7.1907 v Kobeřicích.
5.7.1934 vysvěcen na kněze arcibiskupem Leopoldem Prečanem.
Působil ve farnostech: Halenkov, Strahovice, Hlučín, Oldříšov, Hošťálkovice, Hněvošice (poprvé od 1938-1939), Chrzanowice, Olbramice, Bravantice.
11.1.1958 zbaven státního souhlasu. Pracoval jako dělník Dopravních staveb Olomouc.
Po druhé administrátorem v Hněvošicích od 1969.
o.Onderka P. Pavel Onderka 1939
administrátor

1939-1948
farář
Narodil se 12.7.1900 v Kravařích.
15.2.1925 přijal kněžské svěcení ve Vratislavi.
Působil ve farnostech: Holasovičky, Násile, Bavorova, Hlubčice, Boleslav.
1.8.1939 poslán do Hněvošic za administrátora, kde 1.12.1939 se stal farářem.
V roce 1948 musel z politických důvodů odejít z farnosti.
Pak působil ve Veselíčku u Lipníka. Potom se odstěchoval do svého rodiště, do Kravař. Od 28.10.1949 do 31.10.1950 zde v Hněvošicích opět vypomáhal v duch. správě až do 31.10.1950, kdy Krajský národní výbor v Ostravě sdělil, že podle zákona o státním souhlasu nemůže vykonávat veřejnou funkci v Hněvošicích. Opět se odstěhoval do Kravař.
o.Onderka P. Josef Krakovič 1948-1951
administrátor excurrendo
z Kobeřic
Narodil se 4.1.1918 v Mistříně. 4.7.1943 přijal kněžské svěcení od světicího biskupa Stanislava Zély v Olomouci. Působil ve farnostech: Vranov Lhota, Plesná. Od 1.10.1948 do 1.4.1951 byl poslán jako kooperátor do Kobeřic a excurrendo provizor v Hněvošicích. Pak působil ve farnostech: Vítkov, Větřkovice, Klokočov, Nové Těchanovice, Ostrava-Plesná. Zemřel v roku 1986.Pochován je v Ostravě Plesné.
o.Baranek P. Konrád Baránek 1951-1969
adminstrátor excurendo
z Oldřišova

Narodil se 26.11.1905 v Kobeřicích.
5.7.1937 přijal kněžské svěcení.
Působil ve farnostech: Horní Lubin, Ludgeřovice.
20.1.1941 přeložen za provizora do Oldřišova, kde se stal již 28.2.1941 administrátorem a od 15.10.1941 i farářem. Od 27.3.1951 se stává jěště exc. administrátorem v Hněvošicích.
Zemřel 4.7.1979.
o.Kubela P. Arnošt Kubela 1969-1974
administrátor
1.3.1969 se dostal do Hněvošic podruhé jako administrátor až do 1.2.1974, kdy byl zbaven státního souhlasu.
Duchovní správu vede od té doby excurendo P. J. G. Hemerla, administrátor v Oldřišově. P. Arnošt bydli jako kněz mimo službu na faře, nesmi vykonávat žádné veřejné bohoslužby. Ačkoliv nemohl vykonávat duchovní službu, svědomitě se staral o farní kostel a faru. Do roku 1978 vedl také matriky a pokladní deník.
Zemřel při autonehodě ve čtvrtek 9.11.1978.
Charakter a vůbec životní dílo zesnulého vzpomenul v pohřební homilii o. František Vičar, děkan z Opavy: Vzpomenul na dobu, kdy o. Arnošt nemohl vykonávat svou kněžskou službu a pracoval jako asfaltér. Asfalt musí být pevný, ale drsný, má-li po něm vozidlo jet bezpečně. Tak také otec Arnošt: On ukazoval cestu za Kristem někdy snad tvrdě a drsně, ale upřímně, protože vždy chtěl, aby ti, kteří jsou mu svěření, bezpečně došli svého cíle.
o.Hamerla P. Jan Gabriel Hamerla 1974-1977
adminstrátor excurrendo
z Oldřišova
Narozen 7.3.1927 v Hlahovci.
16.4.1950 přijal kněžské svěcení v Brně.
Působil ve farnostech: Jesiček, Kusična, Kravaře.
Od 1.6.1972 administrátor ve farnosti Oldřišov. Od 1.2.1974 spravoval farnost Hněvošice po odebrání státního souhlasu o. A. Kubelovi. Do Hněvošic dojížěl ve středu, v sobotu a v neděli, pokud mu to jeho vážná nemoc dovolovala. Jinak byl řadně zastupován kaplany z Opavy (o. František Dobeš, o. Tomáš Koňařík, o. Oldřich Ulman)
o.Mucka P. Jan Můčka 1977-1983
adminstrátor excurrendo
z Oldřišova
Narozen 9.7.1950 v Uherském Hradišti.
22.6.1974 byl v Olomouci vysvěcen na kněze.
Do 1977 působil v Olomouci u sv. Mořice jako kaplan.
Dnes děkán děkanátu Valašské Klobouky v olomoucké arcidiecézi.
o.Holek P. Josef Holek 1983-1998
adminstrátor excurrendo
z Oldřišova
Narozen 3.9.1925 v Dolních Domaslavicích.
Vysvěcen na kněze byl v Olomouci 11. 12. 1949.
Darem kněžství sloužil Božímu lidu ve farnostech:
Třinec, Frýdek, Havířov, Zlaté Hory, Horní Údolí, Ondřejovice, Rejvíz, Huzová, Dětřichov nad Bystřicí, Hněvošice, Oldřišov, Ostrava - Moravská Ostrava.
Dne 24. srpna 2010, posilněn svatými svátostmi, odešel tiše ke svému Mistru a Pánu v Charitním domě sv. Václava v Ostravě - Heřmanicích.
o.Kocvara P. Miroslav Kočvara 1998-2006
adminstrátor excurrendo
z Oldřišova
Narozen 29.12.1953 ve Frýdku - Místku.
23.6.1979 v Olomouci vysvěcen na kněze.
Od roku 1998 působí ve vedlejší farnosti Oldřišov a do roku 2006 i jako administrátor excurrendo administátor v Hněvošicích.
o.B P. Bartlomiej Blaszka 2006-2009
administrátor
2009-2015
farář
Narozen v Czeladzi (Polsko). Jako jáhen působil ve farnosti Studénka. 26.6.2004 v Ostravě vysvěcen na kněze. Jako farní vikář působil ve farnosti Hnojník. Od roku 2006 působil v Hněvošicích. Od 1.7.2015 ustanoven farářem v Hati.
P. Ján Bujňák 2015-2020
administrátor
2020-
farář

Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a ony znají mne...   /J 10,14/