wz

Římskokatolická farnost Hněvošice
ostravsko-opavská diecéze

   

           Milí farníci, bratři a sestry, rozhodnutím vlády se od 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii, která se dotýkají také bohoslužeb.
          Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členu domácnosti minimální rozestupy 2 metry. V našem kostele je to max. 40 osob.
           Pohřbu se na mši svaté v kostele účastní jenom rodina a její nejbližší rodinní příbuzní max. 40 osob!!! Při zdravení nebo kondolenci se nepodávají ruce!!!

          Z hygienických důvodů je žádoucí přijímat svaté přijímání na ruku.

          Prosím dodržujme všechna hygienická opatření, desinfekce rukou u vstupu kostela, rozestupy a povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou nebo respirátorem FFP2 ve všech vnitřních prostorách kostela!!!

         Stále platí dispens od účasti na nedělní mši svaté. Nedělní bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích TV Noe, TV Lux, rádio Proglas a také na internetu: https://www.mseonline.cz.ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI MODLITBY S PAPEŽEM
MODLITBY APOŠTOLÁTU PRO ROK 2021 - ÚNOR


Všeobecný úmysl:
Násilí na ženách
Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.

Národní úmysl:
Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.


DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa.

Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:

1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
 

Kliknutím ZDE otevřete stránku: Farní kostel Krista dobrého Pastýře Farní kostel Krista dobrého Pastýře Kliknutím ZDE otevřete stránku: Filiální kostel sv. Petra a Pavla / Kněží od 1924 Filiální kostel sv. Petra a Pavla / Kněží od 1924
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Vysluhování svátosti církve Vysluhování svátosti církve Kliknutím ZDE otevřete stránku: Společenství Společenství
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Pobožnosti Pobožnosti  Kliknutím ZDE otevřete stránku: Náboženství Náboženství
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Základní modlitby Základní modlitby Kliknutím ZDE otevřete stránku: Svatí spojení s farnosti Svatí spojení s farností
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Kontakt Kontakt Kliknutím ZDE otevřete aktuální pořad bohoslužeb Aktuální pořad
bohoslužeb
od 28.2.2020 do 7.3.2021