wz

Římskokatolická farnost Hněvošice
ostravsko-opavská diecéze

   

           Milí farníci, bratři a sestry, na základě mimořádného opatření vlády ČR dochází od 26.4.2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Končí omezení 10% kapacity, při dodržení hygienických opatření.

          Dodržujte prosím nadále všechna hygienická opatření, desinfekce rukou u vstupu kostela, 2 metry rozestupy s výjimkou členu domácnosti, povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou, nebo respirátorem FFP2 ve všech vnitřních prostorách kostela!

          Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.
          Nadále prosím neužívejme svěcenou vodu v kropenkách kostela a vynechává se při mši svaté znak pozdravení pokoje.ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI MODLITBY S PAPEŽEM
MODLITBY APOŠTOLÁTU PRO ROK 2021 - KVĚTEN


Všeobecný úmysl:
Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.

Národní úmysl:
Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.


DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

1. Všeobecný nebo evangelizační úmysl
2. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

 

Kliknutím ZDE otevřete stránku: Farní kostel Krista dobrého Pastýře Farní kostel Krista dobrého Pastýře Kliknutím ZDE otevřete stránku: Filiální kostel sv. Petra a Pavla / Kněží od 1924 Filiální kostel sv. Petra a Pavla / Kněží od 1924
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Vysluhování svátosti církve Vysluhování svátosti církve Kliknutím ZDE otevřete stránku: Společenství Společenství
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Pobožnosti Pobožnosti  Kliknutím ZDE otevřete stránku: Náboženství Náboženství
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Základní modlitby Základní modlitby Kliknutím ZDE otevřete stránku: Svatí spojení s farnosti Svatí spojení s farností
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Kontakt Kontakt Kliknutím ZDE otevřete aktuální pořad bohoslužeb Aktuální pořad
bohoslužeb
od 16.5. do 23.5.2021