wz

Římskokatolická farnost Hněvošice
ostravsko-opavská diecéze

   

           Milí farníci, bratři a sestry, rozhodnutím vlády se od 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii, která se dotýkají také bohoslužeb.
          Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členu domácnosti minimální rozestupy 2 metry. V našem kostele je to max. 40 osob.
          Z hygienických důvodů je žádoucí přijímat svaté přijímání na ruku.

          Prosím dodržujme všechna hygienická opatření, desinfekce rukou u vstupu kostela, rozestupy a povinnost chránit dýchací cesty zdravotnickou rouškou nebo respirátorem FFP2 ve všech vnitřních prostorách kostela!!!

         Stále platí dispens od účasti na nedělní mši svaté. Nedělní bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích TV Noe, TV Lux, rádio Proglas a také na internetu: https://www.mseonline.cz.ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI MODLITBY S PAPEŽEM
MODLITBY APOŠTOLÁTU PRO ROK 2021 - DUBEN


Všeobecný úmysl:
Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.

Národní úmysl:
Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.


DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

1. Všeobecný nebo evangelizační úmysl
2. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

 

Kliknutím ZDE otevřete stránku: Farní kostel Krista dobrého Pastýře Farní kostel Krista dobrého Pastýře Kliknutím ZDE otevřete stránku: Filiální kostel sv. Petra a Pavla / Kněží od 1924 Filiální kostel sv. Petra a Pavla / Kněží od 1924
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Vysluhování svátosti církve Vysluhování svátosti církve Kliknutím ZDE otevřete stránku: Společenství Společenství
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Pobožnosti Pobožnosti  Kliknutím ZDE otevřete stránku: Náboženství Náboženství
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Základní modlitby Základní modlitby Kliknutím ZDE otevřete stránku: Svatí spojení s farnosti Svatí spojení s farností
Kliknutím ZDE otevřete stránku: Kontakt Kontakt Kliknutím ZDE otevřete aktuální pořad bohoslužeb Aktuální pořad
bohoslužeb
od 11.4. do 18.4.2021